Jump to content
Българският форум за музиканти

 • 0
IvanDTr

Кабели... Какво ли може да се говори за тях?

Въпрос

[b]Окабеляване - често задавани въпроси[/b]

Когато стане дума за аудио връзки, всичко се обърква! Ще се опитам да дам отговори на най-общите въпроси.

[b][color="red"]Q[/color] Какво е балансиран и небалансиран кабел и каква е разликата между тях?[/b]

Всеки звуков кабел е екраниран, което означава, че външният кабел е намотан около другия за да го защитава - екранира от електромагнитна интерференция. Външният екран, който най-често представлява метална оплетка, метално фолио или проводима пластмаса, е обикновено свързан със земята така, че всички индуцирани токови заряди (причинени от електромагнитна интерференция) се отправят директно в земята, вместо да им се позволи да модулират звуковия сигнал. И все пак екранирането не е съвършеното решение, което е и причината за изобретяването на балансираните кабели.
В небалансирания кабел има една вътрешна сърцевина, която носи сигнала, докато външният екран дублира връщането на сигнала . Всяка електромагнитна интерференция, която води до създаване на индуцирани потоци, ще направи така, че тези потоци да бъдат добавени към полезния сигнал, ето защо е възможно да се появят някои интерферентни проблеми, особено при дългия кабел или където има наблизо източници на електромагнитни вълни. Екранираният кабел предлага много малка защита срещу жуженето, тъй като кабелът в действителност представлява своеобразен единичен трансформатор, който свързва енергията от основния проводник и я пробразува в околността.
В балансирания кабел има два вътрешни проводника, често известни както топъл и студен. Екранът е заземен, както преди, но този път етой не е част от пътя на сигнала. Балансираните уреди са разработени така, че топлият и студеният проводник носят еднакъв сигнал, но фазата на студения сигнал е инвертирана спрямо топлия. В приемащата страна балансираната входна каскада повторно обръща фазата на студения сигнал и я прибавя към горещия, възстановявайки по този начин оригинала. Интелигентната част е това, че която и да било интерференция, която успява да премине през екрана, има фактически еднакво влияние върху горещите и студените сигнали (тъй като те са повече или по-малко на едно и също място). След обръщането на фазата на входа на получаващото устройство, която и да било външна интерференция обща за проводниците ще се сомоунищожи. Ефективността на тази система зависи, от това колко добре са балансирани горещия и студения проводник в който и да е край на кабела.
Друг тип кабел, известен като Star Quad, бе резултат от стремежа да се подобри имунитетът срещу интерференцията. Състои се от два чифта вътрешни проводници, екранирани в паралел, но разделени (в действителност втъкани или сплетени) така, че която и да е интерференция, индуцирана от проводниците и която не оказва еднакво влияние и на двата, да бъде до голяма степен отменена. Star Quad кабелите се използуват главно в приложенията на синхронния звукозапис, където дългите кабели са често използвани и където тяхната ефективност е по-голяма отколкото конвенционалените балансирани кабели.

[b][color="red"]Q[/color] Еднакви ли са екранираните кабели или някои са по-добри от други?[/b]

Екранираните кабели посредством фолио или плитка са по-добри от екранираща гледна точка, докато екран от разплетени жици и загърнати отвън е по-малко ефективен, тъй като при огъване е възможно да се отвори пространство в екрана. Другият популярен тип е използването на водещ пластичен екран, където метална жица е поставена успоредно на екрана. На къси разстояния и ниво линия, повечето типове на екраниране са еднакво полезни, макар, че оплетен метален екран или екран от фолио е вероятно да бъде по-ефективен, отколкото екрана, състоящ се от проводима пластмаса или загърната жица.
Избор на кабел за микрофона е особено важен, тъй като някои кабели могат да произведат електрически шум, когато се местят или огъват. Кабела с оплетен екран е разработен специално за употреба с микрофони и осигурява най-ефективно екраниране и достатъчно слабо ниво на шум, но екрана от проводима пластмаса е също така ефективно решение особено за дългите кабели, използвани в малко студио.
Проводимата пластмаса има по-ниско ниво на шум и е достъпна в широк диапазон на цветове, които могат да помогнат да се определи лесно кой микрофон къде е свързан. Фолио-екранираните кабели са доста твърди и неудобни за огъване, но те наистина предлагат отлично екраниране. Ползват се за малки измерителни кабели, както и за връзки в комутационни полета - patchbay и места, където могат да бъдат положени за постоянно. Много multicore кабели (няколко кабела поставени заедно в шлаух) също така използват фолио екраниране, и за това е важно да не се навиват твърде плътно.

[b][color="red"]Q[/color] Може ли да се използва един и същи вид екраниран кабел и за микрофонен, и линеен сигнал?[/b]

Няма установен стандарт за съпротивлението на звуковите кабели, както и за дължините, използвани в студиото, но не забравяйте факта, че микрофонният кабел се нуждае от добра екранировка и ниско ниво на манипулиран шум.

[b][color="red"]Q[/color] Може ли да използвам небалансиран сигнал във вход с phantom-power, предвиден за микрофони?[/b]

Можете да използвате балансиран динамичен микрофон, свързан в система с phantom power, но единственият начин на свързване на небалансирано устройство в същата система е през симетриращ трансформатор – DI Box. Ако ви се налага да свържете небалансиран кабел можете да окъсите едната страна на блока за захранване и, макар че подходящо разработено захранване ще бъде защитено срещу повреда, то този начин не е препоръчителен. Известна част или цялото напрежение на захранването ще бъдат отнесено към крачетата на конектора на небалансираното устройство и това може да причини загубата му.

[b][color="red"]Q[/color] Какъв е най-добрият начин за свързване на източници на небалансирани сигнали в балансирани входове?[/b]

Традиционният метод е да се използва балансиран кабел и да се свърже студеният край с екрана в небалансирания край. Обаче - това може да доведе понякога до заземителни проблеми : жужене, обратна връзка... Ето защо най-доброто свързване на кабела в небалансирания край е както следва :
Свържете екрана със заземяващото краче през резистор между 100(ома) и 500(ома) или ги разединете напълно.
Свържете студения проводник на кабела на крачето където обикновено се свързва екрана. Свържете горещия проводник на крачето, където обикновено се свързва горещия проводник.

[b][color="red"]Q[/color] Може ли да ползвам аудио кабел за S/PDIF сигнали?[/b]

Много хора го правят и си мислят, че се справят с проблема, но това в действителност не е така, тъй като често се получават щракания и глитчове, които изглежда нямат никаква видима причина. Във високите честоти, които са необходими да пренесат цифровите сигнали, кабелното съпротивление има значителен ефект на формата на вълната на сигнала, който се предава. S/PDIF сигналите идеално протичат през 75(ома) кабел, разработен специално за пренасяне на цифрови данни. Ако кабелът и преграждащото съпротивление не са правилни, енергията се отразява обратно по кабела, което има ефекта на смачкване на контура на цифровите импулси. Некачествените и евтини конектори могат също така да повредят сигнала, ето защо дори самостоятелно запоения кабел би могъл да бъде по-добре от покупка на готов кабел с правилната дължина. При по-дългите кабели, нуждата да се избере правилният, висококачествен цифров кабел е още по-голяма и правилото е цифровите кабели да са толкова дълги, колкото е необходимо.
AES-EBU сигнала е по-толерантен, макар че и тук съществува специалният кабел (в този случай 100(ома)). При липса на специален цифров кабел, микрофонен кабел с проводим, пластмасов екран, обикновено дава добри резултати, но на къси и средни разстояния.

[b][color="red"]Q[/color] Какъв е най-добрият начин за свързване на източници на балансирани сигнали в небалансирани входове?[/b]

Вие ще трябва да проверите наръчника за ползване на устройството си, като вида на връзката зависи от проекта на балансираната изходна каскада. В някои случаи вие трябва да свържете студените и екранните крачета в балансирания край, в други трябва да оставите студеното краче разединено. В ситуациите, които изискват последния подход, вие вероятно ще установите, че сигналът е с 6dB по-ниско отколкото, когато използване балансиран уред. Това е така, защото използвате само едната част от разполовения сигнал от изходната каскада.

[b][color="red"]Q[/color] Проблем ли е ако силовите кабели са близко до аудио кабелите?[/b]

Силовите кабели носят сравнително високи редуващи се токови импулси, които могат да се индуцират в звуковите кабели, положени успоредно до тях, дори и в случаите, когато звуковият кабел е добре екраниран. Колкото по-дълго разстояние кабелите вървят успоредно един до друг, толкова по-голямо количеството интерференция (обикновено брум) ще бъде индуцирано в звуковия кабел. Когато звуков и силов кабели трябва да се пресекат, опитайте се да направите това под прав ъгъл.

[b][color="red"]Q[/color] Каква е дължината на аудио кабелите преди да се усети загуба на качеството на сигнала?[/b]

Това е един от онези въпроси отговора, на който зависи от вида кабел и от съпротивлението му в който и да е край. Като много общо правило, микрофонните кабели с високо съпротивление или захранените от микрофон тип бубулечка, инструментални кабели с високо съпротивление, не би трябвало да бъдат по-дълги от около четири или пет метра, тъй като емкостта на кабела може да причини заглъхване на високите честоти. В същото време, балансираните микрофонни кабели с ниско съпротивление, могат да бъдат десетици или дори стотици метра дълги, ако изпращащото и получаващото устройства са разработени подходящо и изходното съпротивление е много ниско. С полу-професионална екипировка, употребявайки балансирани микрофонни или линейни кабели не по-дълги от 10 или 20 метра максимум, можете да получите значителен резултат, макар че все пак най-добре е всеки кабел да бъде колкото се може по-къс.

[b][color="red"]Q[/color] Може ли да използвам какъвто и да е двужилен кабел за hi-fi монитор кабел?[/b]

Мониторния кабел изисква много ниско съпротивление, за това той трябва да е доста здрав и направен от чист материал, както например неокислена мед (OFC). Смесеният материал може да създаде проблеми (окислената мед в действителност се държи като полупроводник) например увеличено изкривяване в ниските нивата на сигнала . Има много кабели които пасват за тази цел, включително и битов кабел, но разумно скъпият, специално пригоден за работа в тежък режим, мониторен кабел е по-добър и изглежда по-хубав.
Ако съпротивлението на кабела е повече от дори една малка частица от Ом-а, поглъщащият фактор на усилвателя се проявява по-явно, а също така честотната ответна реакция на високоговорителя може да е нереална. Причината за това, че съпротивлението на високоговорителя варира с честотата, но ако това съпротивление е подложено на последователни серии посредством значителното фиксирано кабелно съпротивление, то встъпва в качеството си на потенциален делител и силата подадена на високоговорителя в различните честоти ще бъде изменена.
Като правило, използвайте мониторни кабели в стерео или surround системи с еднаква дължина, но никога по-дълги отколкото е необходимо. Добрите, с ниско съпротивление конектори, също така са фактор за качествен звук.
Активните монитори могат да се свързват посредством балансирани микрофонни кабели, като типът не оказва значителен ефект на звуковото качество.

[b][color="red"]Q[/color] Как да свържа 'Y' кабел?[/b]

Типичен 'Y' кабел има обикновен стерео жак на единия край на балансиран кабел, но в другия край е разделен така, че екранът и горещия проводник е свързан на моно жак, а екранът и студения проводник е свързан към друг. Принципът на действие е в това, че всеки от двата кабела пренася небалансиран сигнал, единият от insert-а на миксера към външно устройство, а другият от външното устройство назад към миксера. Кой от двата кабела изпраща, зависи от производителя на миксера. Проверете наръчника на миксера си, за да се ориентирате в начина на свързване. Ако мразите да запоявате, то потърсете на пазара - някои компании произвеждат 'Y' кабели. Редактирано от Snowwhite

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Recommended Posts

 • 0
От къде мога да си намеря в България "Monster cable" намерих някакви модели на "Mogami" в Алмар.bg но другите не ги намирам.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0
А защо си се насочил към Monster? Според мен са неоправдано скъпи. Все пак, ако държиш можеш да сиги поръчаш от Томан през Динакорд., без допълнително оскъпяване.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0
Ами защото имам такъв xlr и съм много доволен като качество. А и други кабели тяхни имам за други устройства и съм много доволен.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0
Би ли дефинирал какво точно от качествата им те прави доволен?
Което да се различава от същите качества на други кабели? Редактирано от Parni_Valjak

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0
След като си взех нов аудио интерфейс (M-Audio FW Solo), установих, че ми трябват още два преходника от чинч към моно-жак, за да го свържа към мониторите си.Мониторите ми имат TRS вход, който съм ползвал до сега и XLR вход.Реших да си направя кабели с TRS жак от страна на интерфейса и XLR от страната на мониторите.Речено-сторено, но забелязах че с този кабел нивото на звука в мониторите е много по-ниско отколкото когато използвам TRS входа.Преправих си кабелите с TRS жакове и от двете страни и работата заспа.Въпроса ми е защо е тази разлика в нивото?Дали XLR входа трябва да се плзва с друг тип източник?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0
Истинските балансирани изходи се различват едни от други.
Освен това има различни схеми на свързване, в зависимост от вида балансиран изход.
За трансформаторните е едно, за електронно балансираните друго, а за някои електронни е трето.
Има изходи, които не търпят даване на късо, други са умни и ако едната линия се даде на маса, на другата се появява удвоено напрежение, за да съответства изходното ниво на дефинираното за устройството. Има и други, които не могат да работят, ако нещо не се даде на късо. Отгоре на всичко от огромна важност е сфазирането на сигналите. И тъй наНАтатък.
Изобщо, ще изразя обичайното си отношение - тази работа не е като оная...Не че и оная е проста, де!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Понеже си има тема за кабели ще задам въпроса си тук да не правя нова тема за 1 отговор. Надявам се тук ще е мястото за въпроса... Та ще си взимам звукова карта Focusrite Scarlett 2i2, а имам пасивни монитори с усилвател пайнер от които съм много доволен. Какъв ще трябва да е кабела от усилватела към звуковата картата? Ето и снимка на изхода за мониторите от нея:

http://cachepe.zzounds.com/media/quality,85/Scarlett_2i2_rear-d8c99ccb34d911f6061363fce622c4cb.jpg
 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Правилните кабели за тази връзка не знам дали може да се намерят. 

Изходите са балансирани, а входовете на усилвателя са RCA/CINCH, небалансирани.

Това означава, че кабелите трябва да са 2, едножилни, екранирани, CINCH от едната страна и стерео жак от другата. Свързването обаче е е специфично, за да не се окъсява единия изход от балансираните. Освен това, коя част на балансирания изход да се използва (0о или 180о) ще определи как да се свърже кабела към жака.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Явно ще трябва всичко това да го кажа на специалист като ги свързвам... Гледах, че има кабел чинчове към 2 моно жака

http://cachepe.zzounds.com/media/quality,85/c151c9a38c3db001da4dfbab364fa815-aa2ced4c73a106aeb96868c2df4d3fc6.jpg

и си мислех, че ще свършат работа, но се оказа по-добрия вариант да попитам преди това хах. Не ги разбирам толкова връзките... Много благодаря за отговора!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Едно от най-важните имена в музикалната индустрия, Gibson, представи първия продукт от колаборацията си с Tascam. На горната снимка може да видите първия кабел за музикални инструменти с вграден рекордер. Аксесоарът струва 100 долара и разполага със слот за microSD карти.

Кабелът може да запише до 13 часа музика със CD качество (44.1kHz/16 бита) от китара, бас, синтезатор, барабани и други инструменти. Основната цел на продукта е да предостави възможност за запис навсякъде, където носите инструментите си.

Продажбите започват на 15-ти май. Дължината на кабела е 4.9 мthumb640x320_gibsonblack.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Здравейте колеги,

Имам следния въпрос относно покупката на балансирани кабели. Искам да свържа двата балансирани изхода на миксера с двата балансирани входа на сауд картата в компютъра. За целта ще купя балансирани кабели 1/4 жак към 1/4 жак. Въпроса ми е има ли значение дали ще взема кабели дълги по 1,5 метра или кабели дълги 3, или 5 метра, за да няма промяна в качеството на звука? Миксера е точно до компютъра, така че и кабели по 1 метър биха свършили работа, но все пак ако някога реша да размествам в студиото няма да е лошо да имам лек аванс откъм дължина на въпросните кабели.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Колкото по-къси - толкова по-добре. Разбира се, гледай и да са качествени. Аз лично действам според нуждата в момента. Ако ми трабва 1 м. кабел - взимам 1 м. Когато ми потрябва 5 метра, ще взем 5 метра. Защото практиката показва, че временните неща са най-постоянни.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Въпреки, че балансираните позволяват по-голяма дължина без забележими загуби, аз също съм на мнението, че "1 е по-добре от 5" и когато имам възможност да сложа по-късия кабел - ползвам по-къс. Освен ако не държи на някакви супер маркови и скъпи кабели, цената на един 3-5 метров балансиран кабел жак-жак не е толкова голяма, че да не може впоследствие да си купи няколко по-дълги и то само ако му се наложи.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Материал на Rane Corporation към темата:

 • Cause and prevention of ground loops
 • Interfacing balanced and unbalanced
 • Proper pin connections and wiring
 • Chassis ground vs. signal ground
 • Ground lift switches

https://www.rane.com/note110.html

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
 • 0

Хубаво е когато някой някъде е събрал всички съвети за решаване на такива проблеми, но на мен лично най ми хареса последното завършващо изречение след всичките съвети кое-какво: "When all else fails, digitize everything, use fiber optic cable and enter a whole new realm of problems.". :greenball:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×

Важна информация!

Поставихме "бисквитки" на вашето устройство, за да направим този сайт по-добър. Можете да коригирате настройките си за "бисквитките" , в противен случай ще предположим, че сте съгласни с тяхното използване.