Jump to content
Българският форум за музиканти

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/04/2019 in all areas

  1. 1 point
    Според мен зависи дали процесора има "контрол" бутони. Тогава можеш да ги назначиш на овърдрайв, хорус, дилеи, тап темпо и т.н. Аз препоръчвам-> банка 0 (ако е с 4 присета) 1- клийн 2- любимия дист/драйв 3- клийн+хорус/фленжър/фейзър 4-друг, често употребяван лийд Наредени така може да се ползват и бутони "нагоре/надолу" което някога е по-бързо и удобно и при наличие на жак за външен Contr/Exp pedal. На другите банки може да се наредят по-особени песни, особено ако търсите звука на определен кавър. Е, разбира се, най-добре е ако имате MIDI управление. Аз досега не съм ползвал повече от 10 присета и миди контролер с 10 бутона ми се оказва достатъчен. И накрая, ако свирите авторска музика, много известни музиканти казват, че искат да бъдат разпознаваеми по тембъра им, затова може би ще са ви нужни само първите 2 присета.
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.