Jump to content
Българският форум за музиканти

Recommended Posts

Здравейте!

Едно приятелче, ме попита нещо свързано с омовете, но аз не съм компетентен и за това се допитвам до вашата помощ.

Какво ще се случи ако на 3 омов усиловател се включат 2 колони по 4 ома? Проблем ли е? Може ли да се изгорят колоните?

 

Може ли някой да ми обясни и за лична култура - какво значи 8 ома и 4 ома? И как се reduce-ва силата/нивото на колоните чрез тези омове?

 

Благодаря предварително!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Опасно е да се свързват колони със съпротивление по-ниско от посоченото на усилвателя, понеже ще протекат токове, които могат да повредят усилвателя.

 

Всичко се смята със златния закон на ом: I = U/R, съответно R = U/I, U=IR

I-ток(ампери), U-напрежение(Волтове), R-съпротивление(омове).

Мощността във ватове пък може да се сметне като P=UI, например..

 

Като прост пример - за да има един усилвател мощност 200W при товар/съпротивление(колона) 8 ома,

напрежението между двете "жици" на колоната трябва да е:

 

От формулата за мощността:

P = U.I

 

но понеже:

U = I.R

 

Заместваме за U и получаваме:

P = I.I.R

 

Понеже знаем, че R e 8 Ома, и P е 200W:

200 = I.I.8

 

Делим двете страни на 8:

200/8 = I.I

25 = I.I

 

Получаваме, че при пълна мощност, през товара(колоната), ще тече ток:

I = 5А

 

Понеже от закона на ом:

U = I.R

 

Щом през нашата 8-омова колона тече ток 5A, то напрежението на изводите и е:

U = 5.8 = 40V

 

Сега си представи, например, ако сложим 4-омова колона. Тогава при тези 40V според закона на ом,

от I = U/R, ще имаме I = 40/4 = 10А. 10А ток може и да повреди крайните транзистори на усилвателя(и не само тях).

Затова е важно съпротивлението на колоните да не е по-малко от минималното допустимо за усилвателя.

 

При свързване на повече колони, важат следните правила:

 

Еквивалентното съпротивление се смята:

-при последователно свързване: Re = R1+R2+R3...

 

-при паралелно свързване: 1/Re = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.....

 

При транзисторни усилватели е достатъчно еквивалентното съпротивление Re да бъде по-голямо или равно на минималното допустимо съпротивление, отбелязано на усилвателя.

 

При ламповите апаратури е по-сложно, поради наличието на изходен трансформатор.

 

Формулите горе, по принцип, важат за ефективни стойности на токовете и напреженията.

Трябва да се внимава, тъй като абсолютните пикови стойности са 1.414 пъти по-големи от ефективните, и в никакъв случай абсолютните стойности не трябва да превишават максимално допустимите токове/напрежения на транзисторите.

 

Също така, формулите горе допускат идеалния случай, и не вземат предвид евентуално влияние на индуктивности/капацитети на говорителите/разделителните филтри при свързване на колони в различни конфигурации.

 

Конкретно за двете колкони по 4 ома - ако се свържат паралелно, това ще даде еквивалентно съпротивление 2 ома, което може и да повреди 3-омов усилвател, особено ако се слуша на пълна мощност.

 

При последователно свързване ще се получат 8 ома, което може и да не доведе до желания резултат, при 3-омов усилвател.

Edited by Evtim Djerekarov
Link to comment
Share on other sites

Добре, значи ако имаме транзисторен амп с изход за колона 4 ома и колона 8 или 16 ома би трябвало да е ок така ли? И аз си задавам подобни въпроси защото обмислям да си взема 4х12 която да се захранва от кубето ми...

Link to comment
Share on other sites

Колегата по-горе добре ти описа сметките. Минималния импеданс който е написан на стъпалото е указан за това, да те предупредят, че ако паднеш под тази стойност е възможно стъпалото да заработи в режим на късо, което не е здравословно за крайните транзистори.

 

Ако не ти се смятат импеданси, просто измерваш активното съпротивление на колоната с мултицет. Обикновено то е по-малко от общия импеданс, който е сума от активно и реактивно съпротивление. При измерване с мултицет реактивното е 0, защото то се влияе от честотата.

Link to comment
Share on other sites

Обикновено то е по-малко от общия импеданс, който е сума от активно и реактивно съпротивление.

И да и не.

Твърдението е вярно само при еднолентови озвучителни тела и при многолентови озвучителни тела с правилно оразмерени филтри.

Не са редки случаите, когато се използват неподходящи филтри, или повредени такива. Тогава в определени зони от честотната импедансна характеристика, импедансът (съпротивлението за по-разбираемо) може да има по-ниски и дори нулеви стойности.

Твърде често, когато прекъсне един високочестотен драйвер, хранен през филтър от трети ред (18dB/oct), се получава реактивен товар (от паралелен клон на трептящ кръг), който няма как да се регистрира с обикновен омметър. А "късото" си го има... Същото е и при средночестотните говорители, захранвани от филтър с паралелни/последователни звена. Даже има подпалени вътрешности на озвучителни тела в такива случаи, като допълнение към изгорелите крайни усилватели.

Мнението ми е малко специализирано, но не бива да се разглежда опростено такъв сериозен въпрос, като правилното съгласуване/натоварване на усилвателите.

Що се отнася до ламповите усилватели, там е още по- важно да се използва озвучително тяло с точния импеданс (съпротивление). В противен случай последствията са сериозни и скъпи.

Във форума има теми по тези въпроси, добре е да се прегледат.

Edited by Parni_Valjak
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Добре толкова ли не можете с 2 думи да отговорите на прост език за да ви разберат хора като мен които никва идея си нямат... Благодарско :metalist:

 

 

От това което е писал Евтим разбрах (не знам до колко) че при транзисторни усилватели не е толкова фаталноп.... т.е. какво искам да кажа

4 ома на 100 вата аут от кубето с тава с колона да речем 8 или 16 ома но не и по малко от 4 така ли е или съм в дълбока заблуда ?

Edited by AFTER-THE-RAIN
Link to comment
Share on other sites

Да при транзисторните усилватели, това обикновено е достатъчно, ако всичко е наред.

При ламповите е важно товарът да не е нито по-голям, нито по-малък, понеже, както Parni_Valjak обясни в една тема, когато във вторичната намотка няма товар(или съпротивлението му е по-голямо от предвиденото), то няма достатъчно загуби(няма достатъчно малък товар на вторичната намотка, който да употреби натрупаната в трансформатора енергия), крайните лампи не виждат достатъчен товар през трансформатора, и голяма част от енергията, която се е индуцирала(а обикновено индуктивността на първичната наморка е голяма)в трансформатора, се връща обратно, и прави пренапрежения на анодите на крайните лампи, което води до сериозни повреди.

При по-малък товар там, пък се случва пак сценарият с късото, обяснен за транзисторните усилватели.

Edited by Evtim Djerekarov
Link to comment
Share on other sites

4 ома на 100 вата аут от кубето с тава с колона да речем 8 или 16 ома но не и по малко от 4 така ли е или съм в дълбока заблуда ?

Добре би било когато не знаеш да се учиш... но това е друг въпрос.

И така :

Транзисторен усилвател даващ 100вата на 4 ома (ако е със стабилно захранване и т.н ... пак ще стане сложно):

 

1. може да работи с колона(идиотско нарицателно за озвучително тяло):

А. 4 ома и ще даде 100вата

Б. 8 ома и ще даде 50вата

В. 16 ома и ще даде 25 вата

 

2. може да работи с повече от една "колона":

А. 2 паралелни, 8 омови, еднакви, ще даде 100вата, на всяка по 50 вата.

Б. 2 паралелни, 16 омови, еднакви, ще даде 50вата, на всяка по 25 вата.

В. 4 паралелни, 16 омови, еднакви, ще даде 100вата, на всяка по 25 вата.

 

3. освен това може да се комбинират и така

А. 2 паралелни, 8 омова и 16 омова, ще даде 75 вата, на 8 омовата 50 вата, на 16 омовата 25вата.

Б. 3 паралелни, 8 омова и 2 по 16 ома, ще даде 100 вата, на 8 омовата 50 вата, на 16 омовите по 25вата.

В. 3 паралелни, по 16 ома, ще даде 75 вата, на всяка по 25вата.

 

На опаковките на лекарствата пише "С лекарско предписание".

За непосочени комбинации, приеми, че пише "Само след консултация със специалист" - преди или след повредата зависи от теб :punk_guitar:

 

Това не важи за ламповите! Поне не изцяло...

 

Сега достатъчно смляно ли е, за да се поеме?

Edited by Parni_Valjak
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Колега Парни валяк, ако разсъждавам като теб бих ти казал:

 

"как разбираш че колоната е 4 ома, ако не е написано,

 

отваряш колоната, виждаш колко ома са говорителите, филтъра от кой ред е, проверяваш за изгорели говорители или елементи и се молиш колоната да е само една, че ако са 8, ще ти трябват 2 дена диагностика"

 

затова казах, че с мултицет се получава бърз и надежден начин за проверка

Link to comment
Share on other sites

с мултицет се получава бърз и НЕнадежден начин за проверка

Такова измерване не гарантира вярно ориентиране. Защо, съм обяснил по-горе.

Никой не те кара да си прецизен и точен - можеш да свириш и на половин инструмент, въпрос на избор.

Можеш да работиш и с повредени озвучителни тела, няма проблем.

Моето мнение на специалист съм го изложил достатъчно ясно. Когато аз меря не го правя по твоя начин - при това без да са ми необходими 2 дена... И резултатите са наистина надеждни, често доста разминаващи се дори от рекламираните от търговците и производителите. Това обаче е друга бира...

 

Предполагайки следващия коментар, че не всеки има възможност за такива измервания, да така е. Но като нямаш операционна, хирурзи и логистика, не правиш операции. За това има специалисти. В нормалните страни е така. Затова вечно коментираме като как така, нечий звук е много различен от нашенския.

Ама стига толкова, че оспамих темата на човека.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

А как стоят нещата, когато, в моя случай, при изкарване на звук от кубето от изхода "External speaker out", говорителят на самото кубе продължава да си работи, дори и при включен външен такъв? (за по-конкретно - кубето ми е 60 W с 8 ома говорител)

 

Забравих да кажа - ако откача говорителя на кубето - външният също спира да работи - значи са последнователно свързани?

Edited by SomeoneElse
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.