Jump to content
Българският форум за музиканти

Parni_Valjak

История на звукозаписа (http://www.historyofrecording.com/)

Recommended Posts

Начало на серията Речник на Звуковата Терминология .

 

0 - Половината на цялото съхранявано познание в областта на компютрите. :metalist:

 

0 dBU - Предпочитана неофициална абревиатура за официалния db (0,775 V); напрежение с отправна точка, равна на 0,775 Vrms.

 

0 dBV - Предпочитана неофициална абревиатура за официалния db (1,0 V); напрежение с отправна точка, равна на 1,0 Vrms.

 

0 dBm - Предпочитанo неформалнo съкращение на официалния db (mW); отправна точка за мощност равна на 1 milliwatt. За да се превърне в еквивалент на напрежително ниво, импедансът трябва да бъде уточнен. Например, 0dBm при 600 ома, дава еквивалентно ниво на напрежение от 0,775 V или 0 dBu (виж по-горе), обаче, 0 dBm при 50 ома, например, се получава при еквивалентно напрежение 0,224 V - нещо съвсем различно.

Тъй като модерното звуково инженерство се занимава с нива на напрежение, за разлика от нивата на мощност в предишните години, конвенцията за използване на референтно ниво от 0 dBm е остаряла. Референтни нива за 4 dBu, или -10 dBV са предпочитаните единици.

 

0dBr - ниво спрямо произволно референтно ниво (r = ref, или референтно), което трябва да бъде посочено.

 

0 dBFS - цифрово звуково референтно ниво, равно на "пълна скала". Използва се при специфициране на Аналого-Цифрови Преобразуватели (АЦП (ADC )) и Цифро-Аналогови Пробразуватели (ЦАП (DAC)) на данни. Пълната скала се отнася до максималното ниво на върховото напрежение, което е възможно преди "цифрово ограничение", или цифрово претоварване на Преобразувателите.

 

0 dBf - Предпочитанo неформалнo съкращение на официалния db (fW); отправната точка за мощност е равна на 1 femtowatt, т.е., 10-15 вата.

 

0 db SPL - отправна точка за прага на чуване, равна на 20 uPa (микро паскали RMS).

[Забележка: db-SPL се определя по различен начин за газове и всичко останало. В ANSI S1.1-1994, за газове, референтното ниво е 20 uPA, но за звук във физически среди, различни от газове, (освен ако не е предвидено друго), позоваването е 1 uPA.]

 • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прекрасно и супер полезно четиво, написано на достъпен език за което свалям шапка на Валяка. Някои хора заслужават благодарност за ентусиазма и добрата си воля да правят нещо полезно за доброто на форума. Ще си позволя да го допълня съвсем леко с цел да се разбере откъде идват някои евентуални несъответствия в различната студийна техника, която използваме :

 

ITU/EBU - европейски стандарт за входно - изходно ниво, при което - 3 dBu * се равнява на -18 dBFS **

 

SMPTE - американски/ японски стандарт при който + 4 dBu се равнява на -20 dBFS.

 

Практически разликата от 9 dB в нивото на аналоговия сигнал, отнесен към една и съща стойност на цифровата скала в полза на SMPTE стандарта, се отразява в по-голям "headroom" в полза на европейския стандарт, но за сметка на по-голям праг на шума.

(Това са функции имащи отношение към аналогови източници на сигнали, не се отнасят за говорители. )

 

За хората които не знаят или не са обръщали внимание - както Валяка услужливо е обяснил по-горе:

* става въпрос за измерителна скала за ниво на аналогов сигнал.

** цифровата скала имаща отношение за нива при които 0 dB дефинира нивото на клипване.

 

По отношение на SPL скалата ще допълня чудесната статия с една добра графика на прочутата крива на Fletcher - Munson - дискутирана много пъти :

 

totalfletchermunsoncurv.png

Edited by Telerig
 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продължение на серията Речник на Звуковата Терминология .

 

 

1/3-octave -

(1) термин, отнасящ се за честоти, разположени на разстояние една трета от октавата. Една трета от октавата представлява честота 1,26 пъти над референтната или 0,794 пъти под нея.

(2) Термин използван за изразяване на честотната лента на еквалайзер или други филтри, които са широки 1/3-октава на ниво -3 db (половин мощност).

(3) апроксимира (доближава се) до най-малката част (лента) от честотния спектър, която хората надеждно различават като промяна.

 

1/4 Tip Ring Sleeve (връх-пръстен- ръкав) съединител (jack)-

(1) Стерео 6,35 мм съединител, състоящ се от секциите - връх (T), пръстен ® и ръкав (S), като Т = ляв сигнал, R = дясен сигнал и S = ​​земя / екран.

(2) Съединител за балансирано свързване с две сигнални линии, във фаза (връх T) , противофаза (пръстен R) и S, действащ като общ екран.

(3) Съединител за вмъкване на външна верига (loop, insert) , като - T = изпращане на сигнал, R = връщане на сигнал и S = ​​земя / екран. Международният стандарт е IEC 60603-11.

 

1/4 Tip Sleeve (връх- ръкав) съединител (jack)- - Mono 1/4" съединител, състоящ се от връх (T) [сигнал] и ръкав (S) [земя и екран за небалансирано окабеляване.

 

1 - другата половина на всички съхранявани данни в компютъра. :)

 

1 /f шум или Flicker шум - Шум, чиято амплитуда се изменя обратнопропорционално с честота. Използва се главно в полупроводниковата физика, за да се опише шум с 1 / f поведение, като например шум, произтичащ от примеси в провеждащ канал, шум генериран от рекомбинация на токоносители вследствие на базовия ток в транзистора и др.

 

1T DRAM - динамична памет с произволен достъп с един транзистор, който значително намалява площта, предвидена за една клетка на паметта. Този безкондензаторен дизайн, действа чрез съхраняване на двоична "1" като излишък на положителен заряд в обема на елемента и двоична "0" като излишък на отрицателен заряд. Описан е за първи път от Пиер C. Фазан и Сергей Ахонин, Михаил Нагога и Жан-Мишел Sallese в статията си "A Simple 1-Transistor Capacitor-Less Memory Cell for High-Performance DRAMS."

 

3D Sound - термин, използван за описване на триизмерно звуково поле. Истинското 3D звуково поле позиционира звука навсякъде в полу-сферичната обвивка около слушателя. Звукът трябва да идва от всякъде - директно отзад, точно над главата, директно отпред на слушателя и всички точки отляво и отдясно. Ако не е така, то звукът не е 3D .

 

3-db точка на спад или точка -3 db - Мястото, където амплитудната характеристика спада с 3 db (децибела) в сравнение с нивото на основната лента. За лентов филтър се сравняват две -3db точки: от горната и долната страна на лентата .

При мощните усилватели -3 Db точката представя честотата, където изходната мощност е спада наполовина.

 

3-към-1 правило - отнася се за микрофони - Правило за разстоянието на което се разполагат множество микрофони, което дефинира, че разстоянието между тях трябва да бъде най-малко три пъти разстоянието от всеки микрофон до неговия източник. Така например, ако микрофоните са поставени на 30см от техния източник, тогава трябва да бъдат разположени на 90см един от друг. Това намалява фазовото нулиране между съседните микрофони.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

А можеш ли да ни светнеш на прост език какво ще рече LU(Loudness Unit)? Също съм го срещал като мерна единица най-вече при разни туториали за мастеринг...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Употребата на Loudness Unit се налага именно поради факта, че (както показват кривите по-горе) човешкото ухо не е еднакво чувствително в аудио обхвата. С други думи, звуци с еднакво звуково налягане, но с различна честота ще се възприемат, като различни по сила, т.е. звуковото налягане само по себе си не може да се използва за определяне на възприеманата сила на звука. Погледни кривите на Флетчър-Мънсън по-горе. Вземи например звук с честота 1000 Хц и интензитет от 50 дБ. За да чуваш еднакво силно звук с честота 200 Хц, интензитетът на този звук ще трябва да е около 60 дБ.

За да определим еднозначно възприеманата сила на звука, трябва да посочим и честота. Единицата за възприемана сила фон (phon), използва 1 кХц, като такава стандартна честота. В горния пример 50 дБ @ 1 кХц=50 фон. Всеки звук с различна от 1 кХц честота ще има възприемана сила от 50 фон, ако се възприема толкова силно, колкото звук с честота 1 кХц и интензитет 50 дБ. В горния пример, това ще е звук с честота 200 Хц и интензитет 60 дБ, честота 70 Хц и интензитет 70 дБ и т. н. Или, х-фон значи толкова силно, колкото х дБ @ 1кХц.

Надявам се да е станало ясно.

Edited by blr
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодаря :) За фон бях чувал, но не знаех, че е еквивалент на LU

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toва е една от единиците за стандартизиране на възприерманата сила на звука, има и други.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phons

 

Two different 60 decibel sounds will not in general have the same loudness

Saying that two sounds have equal intensity is not the same thing as saying that they have equal loudness. Since the human hearing sensitivity varies with frequency, it is useful to plot equal loudness curves which show that variation for the average human ear. If 1000 Hz is chosen as a standard frequency, then each equal loudness curve can be referenced to the decibel level at 1000 Hz. This is the basis for the measurement of loudness in phons. If a given sound is perceived to be as loud as a 60 dB sound at 1000 Hz, then it is said to have a loudness of 60 phons.

60 phons means "as loud as a 60 dB, 1000 Hz tone"

 

The loudness of complex sounds can be measured by comparison to 1000Hz test tones, and this type of measurement is useful for research, but for practical sound level measurement, the use of filter contours has been commonly adopted to approximate the variations of the human ear.

 

Sones

 

The use of the phon as a unit of loudness is an improvement over just quoting the level in decibels, but it is still not a measurement which is directly proportional to loudness. Using the rule of thumb for loudness, the sone scale was created to provide such a linear scale of loudness. It is usually presumed that the standard range for orchestral music is about 40 to 100 phons. If the lower end of that range is arbitrarily assigned a loudness of one sone, then 50 phons would have a loudness of 2 sones, 60 phons would be 4 sones, etc.

 

Dynamic Level___________Phons_____Sones

fff______________________100_______ 64

... ______________________90________32

f _______________________80________16

... ______________________70_________8

p_______________________60_________4

...______________________ 50_________2

ppp_____________________40_________1

Share this post


Link to post
Share on other sites

+4 dBu - Професионален стандарт за звуково номинално ниво, равно на 1,23 Vrms.

 

4 x 4 x 8 feet - Мерна единица за дървен материал (128 кубически фута или 3.62 кубически метра).

 

4-wire Kelvin connection - 4-проводникова връзка за измерване на съпротивление,при което едната двойка е за зизточник на ток, а другата двойка е за волтметър.

 

5.1 - цифров многоканален звуков формат, разработен от Moving Picture Experts Group (MPEG) за цифрово кодиране на звук за филм, лазерни дискове, видеокасети, DVD и HDTV излъчване. Обозначението "5.1" (предложено за първи път от Tomlinson_Holman от THX (буквите са от името му)) и се отнася за 5 дискретни, пълно честотни (20-20 кХц) канала - ляв, десен и център (фронтални), както и ляв и десен surround ( заобикалящи) канали. "0.1 "обикновено се отнася до честотно ограничен (20-120 Hz) нискочестотен канал. В киното се нарича LFE (low frequency effects) , защото това е дискретен канал за специални ефекти .

 

6.1 - разширена версия на 5.1 звуков формат, Dolby Digital EX (преди Dolby Digital ES), при която се добавя един заден централен канал към основната "5,1" група.

 

6s или 6 Sigma - Това е статистическата методология за подобряване на контрола на качеството. През 1986 г., Бил Смит, старши инженер и учен в Motorola, представя концепцията за Six Sigma (регистрирана търговска марка на Motorola, Inc.), за стандартизиране на начина, по който се броят дефектите.

 

7.1 - разширена версия на 5.1 звуков формат с Dolby True HD, Dolby Digital Plus и Dolby Pro Logic IIx, при която се добавят два допълнителни задни канала към основната "5,1" група. Резултатът е : ляв преден, централен, десен преден, ляв страничен, ляв и десен задни канали, десен страничен и LFE/ субуфер.

 

8-Track cartridge - Отнася се за лентов запис - Популярен, макар и с кратък живот, лентов аналогов формат изобретен и патентован от William Powell Lear (Уилям Пауъл Лир), основал през 1963 година компанията Learjet.

8track_inside.JPG220px-Head_Cleaning_Cartridge_Tape1.jpg8track1.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продължение...

 

10Base-T - Ethernet със скорост до 10 мегабита / сек (Mbps).

 

100Base-T (известен също като Fast Ethernet) - Ethernet със скорост до 100 Mbps.

 

1000Base-T (известен също като Gigabit Ethernet) - Ethernet със скорост до 1 гигабит / сек, или 1000 Mbps.

 

10GBase-T (известен също като 10 Gbit Ethernet) - версия на Ethernet с номинална скорост на данните от 10 Gbit / сек (милиарда бита в секунда), десет пъти по-бързо, отколкото Gigabit Ethernet.

 

1000Base-F - Ethernet използващ оптичен кабел.

 

1000Base-CX - стандарт за GE свързаност, където "C" означава мед и "Х" е контейнер.

 

1000Base-SX ("S" за къса дължина на вълната) - Спецификация за окабеляване въз основа на Fiber Channel сигнализация. Само за Multimode влакна.

 

1000Base-LX ("L" за дълга дължина на вълната) - Спецификация за окабеляване въз основа на Fiber Channel сигнализация. Само за Multimode влакна. .

 

1000Base-LH ("LH" за дълга дължина на вълната) - спецификация на множество производители (всеки оператор има набор от приемо-предаватели, обхващащи различни разстояния). Въпреки че не е IEEE стандарт, доставчиците работят съвместно с IEEE с цел да се осигури по-голяма гъвкавост.

 

-10 DBV - Стандартно референтно ниво за комерсиални и някои професионални устройства (напр. TASCAM), равна на 0,316 Vrms.

 

10.2 - Популярен термин, създаден от Том Холман (THX ) за своята експериментална съраунд система, основаваща се на 5.1 съраунд звук, но с дванадесет канала.

Edited by Parni_Valjak

Share this post


Link to post
Share on other sites
Продължение...

 

12:00 Syndrome - явление, което засяга твърде много хора от звуковата индустрия, чрез което те се чувстват длъжни да поставят всички ротационни контроли "нагоре", или в рамките на 11:00-1:00, като по този начин унищожават добрата работа на създателя на апаратурата, която осигурява широка гама на корекция за покриване на непредвидени ситуации.

 

16 2/3 rpm  - скорост на въртене на грамофон. Записът, получен с помощта на конвертор за половината скорост от 33 1/3 об, е използван за специални цели, но никога не е станал стандарт.

 

19 - Броят на  каталогизираните електронни музикални жанрове.

 

24/96 - Информационно преобразуване с помощта на 24-бита квантуване при стробиране със 96KHz .

 

24/192 - Информационно преобразуване с помощта на 24-бита квантуване при стробиране със 192 KHz .

 

33 1/3 rpm - стандартизирана скорост на грамофон, избрана за дългосвирещ запис (Long Play).

 

42V PowerNet - официалнотото име на автомобилна електроенергийна система  V 42. Стойността 42 волта идва от утрояване на 12 V напрежение на акумулатора на нормална кола до 36 волта, които при работа се повдигат до 42 волта.

 

45 rpm - стандартизирана скорост на грамофон, избрана за единична песен (Single Play).

 

70-volt line constant-voltage - Стандартът уточнява, че всички усилватели на мощност дават 70.7 волта при номинална мощност. Така че, независимо дали тя е 100 или 500 или 10 вата, максималното напрежение на изхода на всеки от тях трябва да има една и съща номинална стойност от 70.7 волта.

 

74 minutes - максималната дължина на музиката в едно CD.

 

78 rpm - първта стандартизирана скорост на запис при грамофона (точната скорост е 78,26 оборота в минута за 60 Hz мрежа и 77,92 оборота в минута мощност за 50 Hz).

 

94 dB-SPL - Звуково налягане равняващо се на 1 Pascal = един Нютон на квадратен Метър. Стандарт, който се използва за измерване на чувствителността на микрофона.

Edited by Parni_Valjak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наистина ли sample rate на български се превежда "стробиране"??? :) Не е ли честота на дискретизация?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Под интерфейс се разбира съвкупност от общи апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими за обмен на информация между различни устройства.

Интерфейсите се класифицират по различни признаци, но най-общо те се разделят на:

 • работещи с паралелен обмен на информацията;
 • работещи с последователен (сериен) обмен на информацията.

Важно е да се знае, че според начините на предаване интерфейсите биват:

 • синхронни - стробиране – предаващата страна заедно с изходните информационни сигнали

изработва и поредица от синхронизиращи сигнали, чрез които се задава моментът, в който приемащата страна трябва да обработи информационните сигнали;

 • асинхронни - квитиране – всяка промяна на някой от изходите на приемащата страна е вследствие на промяна на състояние на някой от изходите на предаващата страна;
 • асинхронно-синхронни.
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

:thumbup:

Само да вметна, че не става дума за интерфейс в конкретния случай. 

Квантуването е процес, при който се отчита амплитудната стойност на даден сигнал в точно определено време. Тогава, когато сигналът се стробира. И понеже при непрекъсната функция (която е непрекъснатият сигнал) се налага да се отчитат много стойности, това се прави с определена честота. Тук идва  Nyquist–Shannon sampling theorem , която определя за минимална честотата на стробиране, равна на два пъти най-високата честота от спектъра на подлежащия на преобразуване в цифров вид аналогов сигнал. Нещата още се усложняват от паразитните aliasing компоненти, които се вмъкват в полезния сигнал, което пък налага употреба на стръмни филтри от висок ред (10) и елиптичен вид (апроксимация с полиноми на Jacobi)... 

За повече информация може да се чете Цифрова Обработка на Сигнали...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аз точно затуй се учудих, защото в учебника и ВУЗа имам спомен, че му викахме дискретизация на непрекъсната функция, която се извършва с определена честота. Но, може би моето, понеже е компютърно насочено, е с по-различни термини от тия, къде учеха електроника

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.