Нали си има level/clip метри на звуковата карта? А разликите в звука не идват от силата на сигнала или по-ниския импеданс в такава степен, в каквато от фактът, че активните адаптери често са с бобини с по-малка индуктивност, а често и с керамични магнити. От там имаме по-изцъклено и плоско звучене. Което пък е екстра за метъл тресня. 
    • Thanks
    • Like
    2