Jump to content
Българският форум за музиканти

Telerig

Буквени означения на акордите

Recommended Posts

Привет! Искам да направим една тема за наименованията на акордите - как се получават- ако преди е имало такава моля за извинение - изтрийте темата. :)

 

Така..значи проблема е такъв, че съм позабравил как се изписваха и означаваха в акорда промените в степените - dim, sus, и.т.н. Нека някой който ги знае да ги напише и да даде пример :metalist: ...

 

Това, което си спомням е, че стандартно акорд се построява по 1-ва, 3-та, 5-та и 7-ма степен и се означава със буквата на основния тон (най ниският) и цифрата на най високият интервал. - примерно от До - 1-ва C, 3-та Е, 5-та G и 7-ма B - следователно означението ще бъде C7 - септакорд, заради най високият интервал - септима, ако има 9-та,10-та, или 11-та степен съответно в него - ще бъде нонакорд, децим и ундецимакорд..и.т.н. Ако в акорда има по-нисък тон от основния той ще бъде в обръщение. Ако нещо съм объркал поправете ме :read: . :lol: Обаче как бяха означенията за съответните степени в името на акорда не помня - айде теоритиците - kitaratapesho, Glacierise и който може да помага :lol: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Акордът буквено се означава с буква за основата, с буква за качеството му и с цифра за тежненията / разширенията до най-високия интервал спрямо основата. Акордът не винаги е пълен - не винаги присъстват всички тонове, в зависимост от акорда и от броя гласове, с които следва да бъде представен. Изпуска се най-често този тон, без който акордът не би изгубил толкова от своя характер. Така например често не се свири чистата квинта, тъй като отсъствието й е по-незначително за ухото - тя се намира в началото на обертоновия ред, има сравнително голяма амплитуда и е неутрална, понеже не е определяща за качеството и цвета на акорда. В акорда трябва да бъдат представени алтерaциите и най-високото тежнение, тъй като са определящи.

 

Има две системи за буквено означаване на тоновете. Разликата е, че в едната, намерила приложение у нас, тонът си се означава с H, а си бемол - с B (по немски и съветски стандарт). В другата система, която доминира и в интернет, за си и си бемол се използват съответно B и Bb. Аз се придържам към последната.

 

M/maj, m/min

Означението дава информация за терцата и за септимата. Мажорните тризвучия се подразбират, а за минорните се прибавя m или min: C = C E G; Cm = C Eb G. Aко имаме мажорен септакорд, той ще се означи с M или maj. Без това ще се схване като доминантов септакорд (мажорно-малко четиризвучие) - с мажорна терца и малка септима. CM9 или Cmaj9 = C E G B D; CmM7 или Cminmaj7 = C Eb G B; Cm9 = C Eb G Bb D. За мажорен септакорд се среща и означение с триъгълник.

 

sus

Означението идва от suspension или задържане. За тези акорди можем да кажем, че имат линеарен, контрапунктивен произход, понеже класически чуждият тон от задържането намира постъпково разрешение до терцата в рамките на същия акорд. С равитието на музиката се изменя третирането на дисонансите - навлизат повече и се използват все по-свободно, без подготвяне и без разрешение, съгласно което в съвременната музика като поп и джаз акордът се среща самостоятелно - терцата отсъства и е напълно заменена от секунда или кварта (респ. sus2 или sus4): Csus4 = C F G. Възможно е да се срещне и без цифров указател, което по подразбиране е sus4.

 

add

Наименованието идва от добавяне. В терцовата хармония акордите се строят по терци. Например, C9 значи нонакорд - C E G Bb D. Ако обаче например септимата отсъства, използва се това означение: Cadd9 = C E G D. Възможно е да се запише и като add2, което е същото, но тонът се предполага, че е октавно транспониран надолу, което прави звученето още по-дисонантно, но това съвсем не е задължително да се приема буквално - за един джаз музикант аранжирането на тоновете би било доста по-свободно.

 

dim / o

Означението е за малък или умален акорд (от diminished). Построен е само от минорни терци и съдържа тритонус между умалената пета степен и основата, макар че акустично такъв акорд всъщност няма ясно обособена основа заради симетрията и комбинацията на неясния тритонус с липсата на доминиращ по сила интервал, който да му придаде повече определеност. Все пак тя клони към тона, намиращ се на терца отдолу, поради което някои го разглеждат като доминантов септакорд без основа. Cdim / Co = C Eb Gb - умалено тризвучие. Cdim7 / Co7 = C Eb Gb Bbb е умалено четиризвучие, умален септакорд - съдържа още един тритонус между трета и седма степен.

 

Ако четиризвучието е полуумалено (полуумален септакорд), то е с умалена квинта и малка септима и се записва като Cm7b5: C Eb Gb Bb. Среща се и означението Co със задраскан "о".

 

Благодарение на характера си, умаленият акорд е много удобен за разколебаване на тоналността и за модулация, като при това може да се използва за свързване на акорди от по-отдалечени региони, както и за маскиране на неконсистенции в гласоводенето.

 

aug / +

Означението е за увеличен акорд (от augmented), състоящ се само от мажорни терци и имащ увеличена квинта над основата. В този смисъл, природата му е подобна на умаления акорд. Пример: Caug / C+ = C E G#. Симетричен по структура, той също е много гъвкав и удобен за модулация, подобно на умаления.

 

5 и 6

5 - Квинтакорд с отсъстваща терца (powerchord). G5 = G D G. Липсата на терца го освобождава от мажорно-минорна определеност и придава енергичност в звученето. Среща се най-често в рок, метъл и поп музиката. Можем да оправдаем употребата му и акустично например при свиренето с дисторжън, когато дефакто се прибавят допълнителни обертонове, уплътняващи звука. Свиренето на терца от същия инструмент би звучало по-тежко и дисонантно заради повечето биене между тях. За сравнение, такъв акорд звучи доста по-празно, когато е изсвирен с акустична китара или пиано.

 

6 - Акорд с добавена секста като тежнение. Такъв акорд понякога може да се срещне като замяна на мажорния септакорд, когато имаме в мелодията основния му тон, за да се избегне дисонанса от полутоновия конфликт (малка секунда). В по-съвременни "класически" произведения дори има случаи, когато се завършва на такъв тонически акорд. Забележете и че F6 = Dm7.

 

алтерации (#/+, b/-)

Символите показват алтерация респективно нагоре и надолу на някои от акордовите тонове. Означава се след акорда кои степени са алтерирани. Напр.: C7#11 = C E G Bb D F#.

 

/

1. Означението показва кой тон е в бас. При това може да имаме както акорд в обръщение (C/E), така и чужд тон под акорда като част например от оргелпункт (Dm/G).

2. Означението може да показва и полиакорд. В тези случаи чертата може и да е хоризонтална. Полиакордът е структура от два отделни акорда, които най-често са регистрово разделени.

 

За обръщения класическо е означението с индекси, сочещи интервалите, които тоновете образуват с баса. Например, C64 означава квартсекстакорд: G C E.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерси :exclaim: :D Тва е обяснението което очаквах. :D

:D:P:beer::P

Share this post


Link to post
Share on other sites
Напр., ако има мажорен септакорд, то той ще се означи с M или maj. Без това ще се схване като доминантен септакорд - с мажорна терца и минорна септима

 

Стоун, брато - пак имам тъп въпрос :P това ли значи доминанттен акорд или доминантен тип акорд( често го срещам) ? Или доминантен значи построен върху 5-тата степен :think: :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това може да е акорд, който се явява на доминантовата степен за дадена тоналност и който има доминантова функция.

Доминантовият септакорд (което понякога се ползва и като название за интерваловата му структура) може и да не изпълнява доминантова функция - напр., в блуса изпълнява тоническа блус функция, както я описват някои автори.

Share this post


Link to post
Share on other sites

жа-а-аз:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Само една малка незначителничка вметка. Акорд всъщност е съзвучие от поне три тона чиито тонове могат да се построят по терци. Ти си го споменал де, но исках да го затвърдя.

 

Всъщност останалото трябва да се води хармония... Но например на мен доста често ми се налага да използвам "акорди" от основен секундов и терцов тон примерно... дори с допълнения от септима... понякога секста. Въпросът ми е как да ги означавам тези "акорди" с така прозвучали тонове?!

 

Аз обикновено си ги написвам: умиращия, рошавия, вироглавия, сдухания и т.н.. Обаче сигурно трябав да има начин ад се запишат и такива "акорди"?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@adXok: Акорд може да се построи и не по терци (ако става дума за секундова или квартова хармония, например).

А за двузвучията (доколкото разбирам, за такива става дума)... Може би е редно да се означат като буква на акорда, но без квинта. Напр., означение след акорда в скоби (no 5) или нещо подобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ами да речем, че те схванах (разбрах). В едно от парчетата си имам следния акорд:

 

 

Ade.jpg

 

 

Строят на китарата (за китаристите) е: D A D G B E (подредено от ниски към високи).

Дайте идея как да го напиша вярно този "акорд"! (?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
CМ7add2b9(5) ...  :happy:

Хмм... а не би ли трябвало да е нещо с D!? Щото отдолу нагоре тоновете са както следва: D B C# E

Всъщност не знам, ама на тоя акорд и на ей тоя:

 

E||--3----|----

B||--3----|----

G||--4----|----

D||--3----|----

A||--3----|----

D||--3----|----

 

плюс още няколко като Db maj ми се развива солото и бих искал да знам как да ги означавам, мамицата им (аз съм майката де). :happy:

Edited by adXok

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какво ще кажеш за CM7b9(no 5)/D :happy: - прегледно, а? Грозно и не достатъчно гъвкаво, липсва яснота. Затова - нотация!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ох, ами то знам че така тромаво звучи извадено от парчето, ама нямам хубава китара и клавир да го запиша мамицата му и парче сега... та за това така. Всъщност имат и допълнения горепосочените акорди и всъщност си звучи де... хмм поне на мен ми звучи :dance: А пък парчето си е почти готово като идеи и текст си има и пеенето си го знам... ама а де като не знам как да ги записвам тия акорди за да не изглежда смешно!?

Всъщност, Stone, забелязвал съм, че има неща които на китара, ако могат да се изсвирят като тонове, то на пиано не могат и съответното! Но с подходящи настройки за китарата дори трудни за изпълнение мелодични обръщения стават, но пък се затруднява изсвирването на "нормални" за китарата настройки, щото сме сменили строя и т.н.. Ама аз го правя де... криво-ляво! :bravo:

Share this post


Link to post
Share on other sites

брей,вие сте навлезли в дебрите на хармонията.браво бре:dance:това само ме радва:bravo:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.