Jump to content
Българският форум за музиканти

Parni_Valjak

История на звукозаписа (http://www.historyofrecording.com/)

Recommended Posts

Един сайт, който е задължително да се прегледа, най-малко за обща култура.

А тя е много необходима, имайки предвид състоянието на мненията във форума.

http://www.historyofrecording.com/

 

 

Topics shall include, but are not limited to, the following:

Recording studio history

The analog magnetic tape recorder and reproducer

Recording consoles

Recording studio outboard equipment

People of the recording industry

The glossary of audio.

 

Има дори няколко схеми за разкош... И много снимчици...

Ampex_MM1200x2_Steve_Puntolillo.jpgMCI_JH-32.jpgScully_Model_284_1inch_12track.jpgJimi_Hendrix_with_Scully_280.jpgScully_280-8.jpgOtari_MX-5050_BIII-2.jpg

studer_c37.jpgA807_Konsole_Scaled.jpg

Не са забравени и студията...

NewRiver1A.jpg

NewRiver2.jpg

 

Смесителни пултове тоже са разгледани...

001A_Oslo_Norway_A_Helios_2.jpg

Fiasco_Bros_Trident_console_Scaled.jpg

 

 

Хайде стига толкова, сайтът не е малък, за да го вкрвам в една тема.

Който има мерак може да го прегледа, а след това може да запита за туй онуй, дето не е разбрал. :girl_witch:

  • Like 11

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Recording Studios and their History

 

A recording studio is a facility for sound recording and mixing. Ideally both the recording and monitoring spaces are specially designed by an acoustician to achieve optimum acoustic properties (acoustic isolation or diffusion or absorption of reflected sound that could otherwise interfere with the sound heard by the listener). Recording studios may be used by record musicians, voice over artists for advertisements or dialogue replacement in film, television or animation, foley, or to record their accompanying musical soundtracks.

The typical recording studio consists of a room called the "studio" or "live room", where instrumentalists and vocalists perform; and the "control room", where sound engineers operate professional audio for analogue or digital recording to route and manipulate the sound. Often, there will be smaller rooms called "isolation booths" present to accommodate loud instruments such as drums or electric guitar, to keep these sounds from being audible to the microphones that are capturing the sounds from other instruments, or to provide "drier" rooms for recording vocals or quieter acoustic instruments.

Recording studios generally consist of three rooms: the studio itself, where the sound for the recording is created (often referred to as the "live room"), the control room, where the sound from the studio is recorded and manipulated, and the machine room, where noisier equipment that may interfere with the recording process is kept. Recording studios are carefully designed around the principles of room acoustics to create a set of spaces with the acoustical properties required for recording sound with precision and accuracy. This will consist of both room treatment (through the use of absorption and diffusion materials on the surfaces of the room, and also consideration of the physical dimensions of the room itself in order to make the room respond to sound in a desired way) and soundproofing (to provide sonic isolation between the rooms). A recording studio may include additional rooms, such as a vocal booth - a small room designed for voice recording, as well as one or more extra control rooms.

 

Звукозаписното студио е съоръжение за запис и смесване на звук . В идеалния случай пространствата за запис и за прослушване са специално проектирани от акустик за постигане на оптимални акустични свойства (акустична изолация или дифузия или абсорбиране на отразения звук, който би могъл иначе да интерферира с звука, който се чува от слушателя). Звукозаписните студия могат да бъдат използвани от записващи музиканти, артисти за реклами или дблиране на диалог в киното, за телевизионни продукции или анимация, кино звукови ефекти, или за запис на придружаващият музикален съпровод.

Типичното звукозаписно студио се състои от една стая, наречена "студио" или "жива стая", където се изявяват инструменталисти и вокалисти; и "контролна зала", където тонрежисьорите работят с професионална звукотехника, аналогов или цифров запис, като пренасочват и манипулират звука. Често там има по-малки стаи, наречени "изолационни кабини". Те са предназначени за инсталиране на музикални инструменти, като барабани или електрическа китара, за да предпазят тези звукове да се улавят от микрофоните, които са предназначени за улавяне на звуци от други инструменти, или да предоставят "по-неутрални" стаи за записване на вокали или тихи акустични инструменти.

Звукозаписните студия обикновено се състоят от три стаи: самото студио, където се създава звука за запис (често цитирана като "жива стая"), контролната зала, където се записва и обработва звука от студиото , и машинната стая, където се съхранява шумно оборудване, което може да повлияе на процеса на записване. Звукозаписните студия са внимателно проектирани на база на принципите на акустиката, за да се създаде набор от пространства с акустични свойства, необходими за записване на звук с прецизност и точност. Това се прави с обработка на стаята (чрез използването на абсорбиращи и разсейващи материали върху повърхностите на помещението, а също и използване на физическите размери на самата стая, за да се накара стаята да реагира на звука така, че да звучи по желания начин) и звукоизолация (за осигуряване на звукова изолация между стаите). Звукозаписното студио може да включва и допълнителни стаи, като вокална кабина - малка стая, предназначена за запис на глас, както и една или повече допълнителни стаи за контрол.

 

 

South Florida Recording Studios

 

ICON Sound Studios - Miami, FL

New River Studios - Fort Lauderdale, FL

Planet Chant Studios - Miami, FL

Studio Center - Miami, FL

 

 

Nashville, TN Recording Studios

 

Columbia Studios - Nashville, TN

Jack Clement Recording Studios - Nashville, TN

 

 

 

New York, NY Recording Studios

 

Columbia Studios - New York, NY

Electric Lady Studios - New York, NY

Mira Sound Studios - New York, NY

Peer Southern Publishing Recording Studios - New York, NY

Sound Center Studios - New York, NY

Sound Exchange Studios - New York, NY

Stea & Phillips Enterprises, Inc. - New York, NY

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всяко звукозаписно студио също разполага с кът за почивка и място в което музикантите могат да прослушат звука на непретенциозни озвучителни тела, за да добият обща представа за последно просвирване. Мястото е обзаведено с климатик, кожени дивани и фотьоли, бар с качествен алкохол или с дървени пейки и вентилатор и хладилник, в зависимост от значимоста на студиото и най-вече на музикантите , коио запиисват в него..

Edited by Басурендер
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когато си плащаш, всичко става :) За 20 левчета на час с включен мастеринг кое по-напред да ти сервират - кафето или кроасанчето :) Иначе тия рекордери тип Перла-5 изглеждат много култово. Дали сега струват повече като колекционерски артикул отколкото едно време...

Edited by 7thString

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alexander M. Poniatoff

Alexander M. Poniatoff, founder of Ampex, created many of the major innovations in commercial recording technology and produced the first US built magnetic audio tape recorder in 1948 revolutionizing the radio industry. After creating the standard for audio recording, Ampex produced the first data instrumentation recorder for storing large amounts of information on tape. In the fifties, Ampex created the first commercial video tape recorder which fundamentally changed the way television programs were staged and produced.

His California company, Ampex, was supposedly named for his initials (A.M.P. plus "ex" for "excellence") but employees will tell you "ex" stands for "experimental". Ampex built industry-standard recording equipment for radio stations including the ABC network and developed tape delay radio for The Bing Crosby Show. Poniatoff served as president of Ampex until 1955 when he was elected chairman of the board.

 

Александър Понятов, основателят на AMPEX, създава много от мащабните иновации в комерсиалната технология за запис и прави първият магнетофон , направен в САЩ, през 1948-ма година, революционизирайки радио индустрията. След като създава стандарт за звукозапис, AMPEX прави първият магнетофон за данни, за запазване на огромни количества информация на лента. През 50-те, AMPEX създава първият комерсиален видео магнетофон, който променя из основи начина на създаване и представяне на телевизионните програми. Неговата Калифорнийска компания, AMPEX, се предполага, че е именована от неговите инициали (A.M.P. плюс "ex" за "excellence") , но служителите казват, че "ex" означава "experimental". AMPEX изгражда апаратура за запис , която е идустриален стандарт за радиостанциите, включително мрежата ABC и разработва лентово закъснение за радио за Шоуто на Бинг Кросби. Понятов служи като президент на AMPEX до 1955 година, когато е избран за председател на управителния съвет.

 

Alexander_M_Poniatoff.jpg

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Взимайки повод от забележката за състоянието на мненията във форума вметвам, че няма как случаен и необучен човек да се добере до горепоказаните техники. Сегашната достъпност на дигиталните технологии позволява буквално куцо и сакато да записва, миксира, мастерира и разпространява сътвореното. За нас остава възможността да отсеем ненужното.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

вметвам, че няма как случаен и необучен човек да се добере до горепоказаните техники.

 

Ами време е в националното радио да започнат да правят дни на отворените врати :) Там тези устройства все още ги има, някоИ са насъбрали доста прах, но продължават да работят. Направо ме хвана носталгия сега като разгледах сайта - с тази разлика, че реликвата, на която аз направих първи стъпки в смесването беше руски пулт Електроника а не Трайдънт. Бравос, Валяк - поредното могъщо включване :godbless:

Share this post


Link to post
Share on other sites

^ То националното радио често прави "дни на отворени врати" по различни поводи. Всъщност не знам някоя друга медиа да прави толкова много такива дни в годината. Казвам го като човек който работи там от години на базата на личните си впечатления. Много университети пращат там студенти от различни специалности на специализации, практика по няколко пъти в седмицата в продължение на месец или просто да разгледат . Съвета ми към тези от тях обаче, които не само искат да видят, но и да научат нещо от кухнята на звукозаписа е да минат ( четейки подробно ) обаче през сайтове от рода на този, който Валяка е дал. Ще им бъде много от полза идвайки в БНР или на друго място,където има качествена техника от висок клас за звукозапис и звукообработка, защото за съжаление, често наблюдавам случаи на хора, които са идвали в студиото където работя или ходили на други скъпоплатени места у нас или в чужбина да научат нещо реално ползвайки техниката, която е на разположение и след това не мога да усетя нещо в тях да се е променило като мислене. Лично за мен за да работиш добре със софтуер, трябва да имаш представа как работи хардуера и принципите на използването му наложили се още от зараждането на звукозаписа. Но темата е дълга и няма никаква полза да разтягаме локуми. Който търси - намира начин.

Edited by Telerig
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

EveAnna Dauray Manley

http://www.manley.com/refgold.php

 

EveAnna_Plant_Tour.jpg

P1000070.JPGeveanna_refgold.gif

 

EveAnna got a lead from one of her father's ol' Ampeg employees about "two crazy South Africans running a small tube amp company out in Chino". Although this did not seem too appealing to her at first, she went to meet David and Luke Manley at VTL. EveAnna started on the bottom-most rung at VTL and soon worked her way through absolutely every phase and detail of construction, testing, prototyping, engineering, purchasing, sales, service, and production management in the company. She has worn many hats (and still does!) In 1993 Luke took over VTL while David and EveAnna founded Manley Laboratories, Inc. as a separate entity in their new 11,000 sq. ft. building. EveAnna donned a sales hat and got Manley Labs going. Things got rolling...........

 

However, in 1996, David Manley took off and moved to France leaving EveAnna in de-facto charge of Manley Labs. She, Hutch, and Baltazar took over the pressing R&D duties. Some of the most important products at Manley were created and some of the most important "fix-ups" of the older products took place during this period. The ads took a new direction under EveAnna's eye-catching yet sometime quirky direction-- but hey, they worked... Evident in company sales doubling during 1996-1999. In June 1999, the official company changes finally took place. And on we went.... stronger than ever.

EveAnna получава насока от един от старите служители на баща си, от Ampeg, за "двама луди южноафриканци с малка фирма за лампови усилватели в Чино". Въпреки че това не изглежда твърде привлекателно за нея в началото, тя отива да посрещне Давид и Люк Манли от VTL. EveAnna започва от най-долното стъпало в VTL и скоро си пробива път през абсолютно всеки етап и детайл от конструирането, изпитанията, правене на прототипи, разработване, покупки, продажби, до обслужване и управление на производството в компанията. Тя се занимава с много дейности (и все още го прави)! През 1993 г. Лука поема VTL, докато Давид и EveAnna основават Manley Laboratories, Inc. като отделна единица в тяхната нова сграда от 11 000 кв. фута (около990 кв.м.) EveAnna се заема с продажбите и така стартира Manley Labs. Нещата се задвижват ..........

 

През 1996 г., Дейвид Манли напуска и се премества във Франция оставяйки EveAnna де-факто ръководител на Manley Labs. Тя, Хъч, и Балтазар поемат отговорността за разработките и конструирането. Създават се някои от най-важните продукти на Манли и някои от най-важните модификации на по-стари продукти се правят през този период. Рекламирането поема в нова посока под хващащото окото ръководство на EveAnna, макар понякога да поемат чудата посока - но хей, те действат... Видно е от удвояването на фирмените продажби през 1996-1999. През юни 1999 г., официалните промени в компанията най-накрая се случват. И те продължават ... по-силни от всякога.

Edited by Parni_Valjak
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

The Studer Legend - the history of our tape machines

you don't see quality like this in any market anymore.

we need to learn from this wonderful company and start making all of our products to last. If i buy something and it breaks i want to be able to fix it not buy another one!

 

http://youtu.be/DDj7k4R4hoM

 

In 1990 at the age of 77, Willi Studer sold his two companies Studer and Revox, being sole owner, for estimated 30 million Swiss franc. His Goal back then was to maintain Swiss as seat of the company, to save the jobs involved and retain the company´s reputation. Consequently offers from Sony and Phillips, which were interested, were turned down.

 

The company Studer was taken over from Swiss company "Motor Columbus" and within short time it got into serious trouble that demanded further sale and redundancies. Revox instead had been taken over by a group of investors and remained successful.

 

Both companies still exist today but are no longer related to one another. Studer has specialised in producing highly professional studio and live mixing desks and in the meantime had become part of "Harman Group" from the United States (like AKG, Soundcraft, JBL and other known brands).

 

Revox is up to now producing high class High Fidelity components at upscale prices with special focus on design.

 

The TV programme from 1994 shows how industrial pioneer Willi Studer had to look helplessly on how his work of a lifetime was sold by Motor Columbus to Harman Group and from now on (unlike he had wished) not remained in Swiss hands.

 

Willi Studer died at the age of 84 years on the first of March in 1996.

 

 

tele züri news: Harman ruining Studer (Revox, Studio, Audio, Mixing Consoles)

 

http://youtu.be/teMW8zuJZFQ

 

Protest against Harman international management destroying Studer Ltd.(Ex Revox, studio mixing consoles)

 

In a move to cut down wage costs, Harman International want to close down the Studer equipment production in Switzerland.

 

Their only intention is to fulfill the Harman cost-cutting program.

 

Studer Ltd. gained its reputation as Studer Revox. You are probably familiar with Studer Ltd. legendry, first-class audio-electronic equipment.

 

Studer Ltd. is in danger of loosing the reliable high quality it has been supplying for the past 60 years!

 

Studer Ltd. was purchased in 1994 by the multinational infotainment group, Harman International.

 

 

A closure of the Studer Ltd. in Switzerland means the loss of vital knowledge, dedication and commitment of the Swiss specialists to it's 60 years of history.

Edited by Parni_Valjak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дълбоко съжалявам да науча това, просто е много много тъжно, но не ме учудва. Няма как в днешно време да съществуват мохикани, които произвеждат вечни неща и не пречупват името и достойнството си да задраскат разработките си и да пренапишат проектите си наново в името на съвременната индустрия, която изисква всичко да е временно и то оптимално кратко във времето. Не чак толкова отдавна, само преди някакви си 25 години да кажем все още е имало надежда и от тази страна на барикадата са се борили доста повече компании, удържайки фронта до голяма степен...редиците обаче намаляха жестоко вследствие на отдавна планирания финансов, икономически и геополитически натиск и избора е или смърт и вечна слава на героите, или предаване в плен и експлоатация от шуробаджанаци или братовчеди примерно на Ротшилдове и тем подобна престъпна гмеж и потъване в забвение...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
W&F at 0.20% NAB weighted at 15ips

 

А трябва да бъде :

 

Flutter & wow

Measured with EMT 420,

DIN 45507, peak value, weighted:

15 ips 0.05% or less

7.5 ips 0.08% or less

 

Механиката е серизно износена. ( за STUDER, другите имат толкова като нови...)

А и главите са за смяна. Ремонтът със резервните части може да излезе на стотици евра...

Добичетата освен да се доят, трябва да се чистят, хранят, галят - иначе мляко йок.

за 50 quid , токкова :secret:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дълбоко съжалявам да науча това, просто е много много тъжно, но не ме учудва. Няма как в днешно време да съществуват мохикани, които произвеждат вечни неща и не пречупват името и достойнството си да задраскат разработките си и да пренапишат проектите си наново в името на съвременната индустрия, която изисква всичко да е временно и то оптимално кратко във времето. Не чак толкова отдавна, само преди някакви си 25 години да кажем все още е имало надежда и от тази страна на барикадата са се борили доста повече компании, удържайки фронта до голяма степен...редиците обаче намаляха жестоко вследствие на отдавна планирания финансов, икономически и геополитически натиск и избора е или смърт и вечна слава на героите, или предаване в плен и експлоатация от шуробаджанаци или братовчеди примерно на Ротшилдове и тем подобна престъпна гмеж и потъване в забвение...

 

Съгласен съм с това мнение, но да не ги погребваме още. Щудер и в момента доставят една от най-качествените цифрови конзоли в света, а именно Щудер Виста 9.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да де, защото имат все още бюджета и свободата да го правят, а и хората също.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.