Jump to content
Българският форум за музиканти

Recommended Posts

Здравейте!

 

Първо да кажа, че съм аматьор, свиря си така домашно на FL Studio. Наскоро изгледах едни уроци по пиано и неможах много добре да разбера как се построяват мажорните и минорните гами. За мажорните рабрах, че се построяват така - 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2, но това важи ли за всички мажорни гами - до, ре, ми и т.н. За минорните гами не разбрах как се построяват, в урока се казваше, че дадена минорна гама е на малка терца от съответната мажорна гама, но има ли такава подредба на цели и полутонове както при мажорната гама?

Ще се радвам ако някой ми обясни, как се построяват мажорните и минорни гами, за да мога да си ги изсвиря и да ги науча.

 

Благодаря ви предварително! :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това са интервали и са валидни за абсолютно всички мажорни гами - до, до#, ре, ми бемол и т.н.

 

Минорните гами се построяват така: 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1 , следвайки примера, който си дал.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Защо не използваш някой софтуер като allthatchords примерно...има и много други подобни. виждаш кои клавиши участват в образуването на даден акорд, чуваш го....много удобна програмка.

А ако въпросчето е с чисто теоретичен характер и просто искаш да знаеш защо и как- колегите завършили успешно музикално училище биха могли да ти обяснят

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря ви изключително много!!! :)

 

Да, просто исках да зная как се построяват, ще си изтегля тази програмка да я разцъкам :)

 

Благодаря!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Tъй като тепърва пред теб ще възникват въпроси е по-добре да подхванеш теорията на музиката чрез един учебник по начален солфеж, например. Иначе ще пропуснеш важни неща като лад, тоналност, гама, степени, интервали, съзвучия, акорди и обръщенията им.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Като застанеш пред клавиатурата на пианото виждаш бели и черни клавиши.

Когато започнеш от До възходящо до До (само по белите клавиши) ти свириш Натурална мажорна гама До мажор. Всяка нота е степен. Забелязваме, че между I, II и IIIта, IV, V,VI и VIIма степени има цели тонове (това се доказва от наличието на черни клавиши между съседните степени).

Почивка 5 мин.

Откритието, че между Ми и Фа, както и между Си и До няма черни клавиши ни казва, че между тези ноти отстоянието е полутон.

Така се извежда дефиницията за Мажорна гама: "Мажорна гама, при която между III-IV и VII-VIII степен има полутонове, а между останалите степени цели тонове се нарича Натурална мажорна гама"

Нова почивка от 10мин.

Наученото се проверява прецизно от други начални тонове. Подсказвам: Започваш от Сол. Построяваш гамата по дефиницията и се получава, че за да има полутон между VII-VIIIма степени трябва да се повиши VIIмата степен -(Фа става Фа#). Това е първият диез. Ако строиш гама от Ре се явява още един диез - До#. Тръгнеш ли възходящо от Фа пък по дефиницията се налага да понижим IVта степен с полутон и се явява Си-то като Си бемол. Това е първият бемол. И т.н.

Натурална минорна гама е с полутонове между II-III и V-VI степени. Най-лесния пример е с Ла минор - Натурален минор. Свириш възходящо от Ла до Ла по белите клавиши и се уверяваш, че е така. Има и хитринка. Вместо да търсиш и броиш степените, при наизустена мажорна гама тръгваш от VI тата и степен възходящо, свириш наизустените същи ноти и се получава "Паралелната" минорна гама. VI тата степен е на малка терца под VIII мата (еднаква с I вата като нота). Малката терца пък е отстояние между два тона от тон и половина. Надолу от До, Си, Сиb, Ла. 3 полутона = на тон и половина.

За домашно:

Коя е паралелната минорна гама на Ре мажор, на Фа мажор? Подсказвам, че паралелната минорна на Сол мажор е Ми минор. :)

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря ви много на всички, захващам се да уча и да се упражнявам! :)

 

Паралелната на Ре мажор е Си минор, а на фа мажор е ре минор. :) :) :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Брей!!

Тази тема я възприемам като терапия. :crying:

Какво ли ще стане, като стигнете до разновидностите на мажора и минора? Ами до старите ладове?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ще го кажа простичко:

В мажор има между всички степени цял тон, с изключение на III и IV, както и VII и VIII - там е полутон.
При натуралния минор полутоновете са между II и III, както и V и VI.
Хармоничният минор изглежда като натуралния, но седмата степен е повишена с полутон.
При мелодичния минор е повишена също и шеста степен (във възходящия му вид). В низходящия му вид мелодичният минор изглежда като натуралния. Наричат се възходяща и низходяща форми, защото обикновено първата разновидност се среща при възходящи мелодични линии, а втората - при низходящи, но не винаги - зависи и от хармонията отдолу.

На малка терца под всяка мажорна тоналност (т.е. започваща от шестата степен на мажорната) лежи нейната паралелна минорна тоналност (по aмерикански това е относителен / релативен минор). Нарича се така, тъй като съдържа същите тонове като мажорната, на която е паралелна.
 

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Лад – система от тонове, поставени в определено съотношение и обединени около един тонален център наречен тоника.

Тоналност - лад с определена височина на тониката.

Гама - тоновете на лада подредени по височина.

Акорд - едновременното звучене на три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци (интервал от 3 степени)

Интервал - последователно или едновременно звучене на 2 тона.

 

Разновидности на мажора:

 

Натурален мажор – мажорен лад, при който между III-IV и VII-I има полутонове, а между останалите степени цели тонове.

 

Хармоничен мажор – с цел да се получи по-характерно звучене на субдоминантовия акорд се понижава VI степен, по този начин се получава увеличена секунда (три полутона - хиатус) между VI и VII степен.

 

Мелодичен мажор – хиатусът, получен при храмоничния вид на мажора, е бил смятан за не мелодичен и трудно изпълним интервал за пеене, затова, чрез понижаване и на VII степен се избягва хиатусът и по този начин ладът става по-мелодичен. При мелодичния мажор се получава характерна голяма секудна между VII и VIII степен.

 

Бихармоничен мажор – в сравнение с натуралния вид тази разновидност на мажора е с понижена II и VI степен.

 

Разновидности на минора:

 

Натурален минор - минорен лад, при който между II-III и V-VI има полутонове, а между останалите степени цели тонове.

 

Хармоничен минор - с цел да се получи по-характерно звучене на доминантовия акорд се повишава VII степен, по този начин се получава увеличена секунда (хиатус) между VI и VII степен.

 

Мелодичен минор – отнова за да се избегне немелодичния хиатус се е наложило повишаване и на VI степен от лада.

 

Бихармоничен минор - в сравнение с натуралния вид, тази разновидност на минора е с повишена IV и VII степен.

 

От тук следва:

 

натурален мажор 2,2,1,2,2,2,1

натурален минор 2,1,2,2,1,2,2

хармоничен мажор 2,2,1,2,2,1,3

хармоничен минор 2,1,2,2,1,3,1

мелодичен мажор 2,2,1,2,2,1,2

мелодичен минор 2,1,2,2,2,2,1

бихармоничен мажор 1,3,1,2,2,1,3

бихармоничен минор 2,1,3,1,1,3,1

интервалите са дадени в полутонове и започват от разликата между I и II степени

 

Стари ладове

 

В края на Средновековието са се оформили общо 6 основни лада. Три от тях са с мажорен характер – йонийски, лидийски и миксолидийски. Останалите три лада, с минорен характер – дорийски, фригийски и еолийски.

 

Йонийски лад - съвпада напълно с натуралния мажор.

 

Лидийски лад – различава се от натуралния мажор по повишена IV степен, която образува с I степен увеличена кварта, която е характерният интервал за лидийския лад.

 

Миксолидийски лад – различава се от натуралния вид на мажора по понижената си VII степен, която образува с I степен интервал малка септима, която е и характерният му интервал.

 

Еолийски лад – препокрива напълно натуралния минор.

 

Дорийски лад – различава се от натуралния вид на минора по повишената си VI степен, която образува с I етепен характерния му интервал голяма секста.

 

Фригийски лад – получава се, като на натуралния минор понижим II степен. Характерния интервал е малка секунда.

 

В българската народна музика и най-вече в източната музика, съществуват и други разновидности на мажора и минора, наречени турски ладове (маками), но за тях друг път.

Редактирано от IvanDTr
  • Like 4

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Някъде има такава тема из теоретичния раздел, между другото. Нека питащият използва и търсачката. Не съм сигурен обаче дали за начинаещ разновидностите на мажора и старинните ладове няма да му дойдат в повече наведнъж, затова се ограничих само до тези на минора.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

В българската народна музика и най-вече в източната музика, съществуват и други разновидности на мажора и минора, наречени турски ладове (маками), но за тях друг път.

 

Давай, на мен ми е интересно! :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Супер стеее, благодаря ви много!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×

Важна информация!

Поставихме "бисквитки" на вашето устройство, за да направим този сайт по-добър. Можете да коригирате настройките си за "бисквитките" , в противен случай ще предположим, че сте съгласни с тяхното използване.